تک سیتی | شهرتکنولوژیاخبار کوتاه – تک سیتی | شهرتکنولوژی

دسته: اخبار کوتاه

پابجی در اسلام حرام است ؛ گروه مسلمان اندونزی فتوا صادر کرد

پابجی در اسلام حرام است ؛ گروه مسلمان اندونزی فتوا صادر کرد غیرقانونی شدن بازی پابجی در اسلام: معاون رئیس شورای شهر آچه (Aceh) گفت: شورای علمای اندونزی فتوایی جدید علیه پلیر (Player) های بازی پابجی…